Umuzykalniające zajęcia gordonowskie Muzyka dla malucha to zapewnianie dziecku jak najlepszych warunków do rozwijania jego muzycznych zdolności i aktywne towarzyszenie w przechodzeniu przez kolejne etapy rozumienia muzyki aż do osiągnięcia szkolnej gotowości muzycznej.

Profesor Edwin E. Gordon, autor teorii uczenia się muzyki, podczas swoich 30-letnich badań odkrył, że proces uczenia się i rozumienia muzyki przebiega podobnie do procesu uczenia się języka – zarówno obcego jak i swojego naturalnego. Podczas naszych zajęć umożliwiamy maluchom osłuchanie się z rozmaitymi motywami (słowami) w wielu skalach i tonalnościach (kontekstach) oraz poczucie swojego ciała w ruchu do różnorodnych rytmów.

home title

Tymczasowo zawieszamy nasze zajęcia.

W razie wznowienia działalności będziemy informować na stronie i na facebooku.

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes