Dlaczego słuchanie zróżnicowanej muzyki jest tak ważne?

Różnice tonalne Dzieci słuchając wielu „śpiewanek” w różnych skalach – durowych, molowych, doryckich, miksolidyjskich, frygijskich – mają okazję do zauważenia różnic między nimi. Mieć dobre poczucie tonalne to łatwo i szybko uczyć się nowych melodii, umieć je harmonizować. Różnice rytmiczne Jeśli dzieci słuchają różnych zestawień rytmicznych, np. jednostek trójdzielnych obok nietrójdzielnych, z większą uwagą odbierają te trójdzielne. Aby wykształcić dobre poczucie rytmu, trzeba słuchać dużo zróżnicowanego rytmicznie materiału. Im więcej zróżnicowanego materiału dziecko usłyszy, tym lepiej potem rozumie te różnice. Zgodnie z teorią uczenia się muzyki E.E. Gordona mówimy o śpiewankach i rytmiczankach bez słów, ponieważ gdy używamy słów, powodujemy, że dzieci przestają słuchać muzyki, a skupiają się na tekście słownym. Audiacja Jeśli naprawdę nauczymy się słuchać, potrafimy wyobrazić sobie usłyszaną melodię, jak ona mogłaby zabrzmieć  w innym metrum lub innym trybie. Jest to jeden z elementów pojęcia „audiacja”, czyli słyszenia nie tylko tego, co fizycznie brzmi, ale wewnętrznego słyszenia i rozumienia tego, co nie brzmi w danym momencie, ale wynika ze struktury muzyki. „Audiować” to znaczy na przykład umieć sobie wyobrazić i usłyszeć wewnętrznie znaną melodię, np. „Sto lat” w trybie minorowym zamiast majorowym, i w metrum trójdzielnym zamiast w dwudzielnym. Na naszych zajęciach dostarczymy dzieciom dużo zróżnicowanego materiału do słuchania w formie śpiewanek, rytmiczanek bez słów, motywów tonalnych, rytmicznych, krótkich utworów instrumentalnych (a wszystko w połączeniu z ruchem), aby wykształcić w nich umiejętność...
readmore

Czy słuchać z Maleństwami muzyki instrumentalnej? Jeśli tak, to jakiej?

Tak, oczywiście słuchać! Słuchanie muzyki instrumentalnej jest bardzo ważnym elementem muzycznej akulturacji; Słuchamy muzyki różnorodnej – pod względem stylu, instrumentarium, zróżnicowanej pod względem tempa, dynamiki, rytmu, melodii; Słuchamy utworów krótkich 0,5-2,5 minutowych, bo na dłużej niemowlęta i małe dzieci nie skupią swojej uwagi; Muzyka nie może trwać długo bez przerwy, bo stanie się tłem dźwiękowym dla dziecka; Aby dziecko słuchało, powinny być częste zmiany, dziecko reaguje głównie na te zmiany; Przy słuchaniu muzyki, dzieci reagują na nagłe zmiany – głośną muzykę z cichej, zmianę barwy, zmianę tempa, zmianę instrumentu, zmianę tonacji, itd… Pozwólmy dzieciom ruszać się przy muzyce tak, jak same chcą i czują, nie narzucajmy swoich ruchów, sposobów, nie poruszajmy kończynami dziecka, tylko ewentualnie w kontakcie z dzieckiem poruszajmy się sami, kołysząc się w puls muzyki; Stwórzmy własną biblioteczkę muzyczną, aby powracać do tych samych utworów, aby Maleństwa miały okazję je pamiętać i rozpoznawać; Wszystkie style muzyczne są dobre, jeśli nam, Rodzicom one się podobają i lubimy słuchać – blues, country, disco polo, disco, dance, flamenco, folk, hip hop, house, jazz, muzyka dawna, elektroniczna, filmowa, gitarowa, ludowa, poważna, religijna, pop, punk, reggae, szanty… Dajmy tylko okazję posłuchać i poznać jak najwięcej zróżnicowanej muzyki; Rozróżnianie to podstawowe hasło gordonowskiej teorii; Porównując do życia codziennego – dzieci nie zrozumieją, co do gorzkie, jeśli nie znają słodkiego czy słonego. Zrozumieją, co to gładkie, jeśli odróżnią to od szorstkiego. Rozumieją, co to gorące, jeśli odróżnią to od zimnego. I tak...
readmore

Co warto wiedzieć o zdolnościach muzycznych?

Zdolności muzyczne są wrodzone, czyli każdy rodzi się z pewnym poziomem zdolności. Zdolności muzyczne nie są dziedziczne. Zdarza się, że dziecko rodziców zdolnych muzycznie takich zdolności nie przejawia, albo odwrotnie, w rodzinie „niemuzycznej” rodzi się dziecko z wysokimi zdolnościami. Zdolności muzyczne rozłożone są w populacji zgodnie z rozkładem normalnym, czyli ok. 1/6 wszystkich ludzi ma zdolności niskie, 2/3 – średnie, 1/6 wysokie. Zdolności muzyczne nie są związane z płcią, rasą, narodowością, czy środowiskiem. W każdej grupie osób (przedszkolu, klasie, szkole, grupie studentów), niezależnie od statusu społecznego, rozkład wyników testów zdolności muzycznych jest taki sam. Zdolności muzyczne kształtowane są przez środowisko, które ma na nie tylko wpływ w okresie od narodzin do ok. 9 roku życia. Brak dobrego muzycznego środowiska w wieku 0-9 lat powoduje spadek zdolności muzycznych. Im bogatsze muzycznie środowisko, im wcześniejszy kontakt dziecka z muzyką, tym większe szanse na lepszy rozwój zdolności muzycznych i ukształtowanie się ich na poziomie jak najbardziej zbliżonym do wrodzonego poziomu, z jakim się dziecko rodzi. Po 9 roku życia nie mamy wpływu na podniesienie poziomu zdolności muzycznych, możemy tylko pracować nad muzycznymi...
readmore

Dlaczego śpiewanie do dzieci jest tak ważne?

Śpiew jest pierwszą i najważniejszą umiejętnością możliwą do zdobycia przez każdego we wczesnym dzieciństwie. Aby dziecko zaczęło śpiewać, musi nauczyć się uważnie słuchać, rozróżniać struktury brzmieniowe, rozumieć ich sens. Aby rozumieć ich sens, a potem śpiewać samodzielnie, czyli formułować muzyczne wypowiedzi, dziecko powinno opanować jak najwięcej słownictwa muzycznego, ale na początku poprzez słuchanie. Aby dzieci miały okazję nauczyć się słuchania, powinny słyszeć w swoim otoczeniu jak najwięcej innych osób śpiewających w ich obecności. Rodzimy się z jednym głosem, który zawiera w sobie potencjalną umiejętność zarówno mówienia, jak i śpiewania. Powinniśmy wskazać dzieciom, jak używać obu rodzajów głosu. Jeśli dzieci słyszą wokół siebie mnóstwo mowy, a bardzo mało osób śpiewających, nie mają szansy nauczyć się używania swojego głosu śpiewu, bo nikt nie jest dla nich wzorcem czy modelem, za którym mogłyby podążać. Naukę śpiewu dziecko rozpoczyna w chwili urodzenia, a nawet jeszcze wcześniej. Niemowlęta z zainteresowaniem wsłuchują się w rozbrzmiewające wokół nich dźwięki i potrafią je zrozumieć na długo przedtem, zanim same zaczną wypowiadać pierwsze muzyczne słowa. Tak jak w uczeniu się języka mowy, w uczeniu języka muzyki, najpierw poznajemy słownictwo poprzez osłuchanie się z nim, a dopiero po pewnym czasie zaczynamy stosować we własnych wypowiedziach. Trzeba jednak uważać, ponieważ sytuacje przepełnione bodźcami dźwiękowymi nie wywierają korzystnego wpływu na rozwój śpiewu, ponieważ dziecko się wtedy „wyłącza”, nieustanną muzykę czy śpiew odbiera jako tło dźwiękowe, na które nie zwraca uwagi. Dlatego do rozwoju umiejętności śpiewania przyczyniają się krótkie, ukierunkowane komunikaty oparte na motywach tonalnych i rytmicznych. Warto często śpiewać do i dla dziecka, prowadzić z nim muzyczne konwersacje oparte na na materiale tonalno-rytmicznym, prezentować krótkie „śpiewanki”, zachęcać do rozmowy muzycznej, a więc słuchać uważnie wypowiedzi dziecka i za każdym razem odpowiadać na jego reakcje.  Dziecko znacznie chętniej i więcej będzie śpiewać, jeśli przekona się, że przynosi to efekty i jest...
readmore

Od jakiego wieku dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach?

W zajęciach muzycznych mogą uczestniczyć dzieci już od urodzenia, a nawet jeszcze przed urodzeniem. Niemowlęta cechuje wrażliwość muzyczna, która istnieje już w życiu płodowym, więc zanim dziecko przyjdzie na świat, można otoczyć je czułością i nawiązać pierwszy muzyczny kontakt. Na podstawie obserwacji i badań wiemy, że od 25 tygodnia ciąży płód zapamiętuje wszystko, co do niego dociera, a od 26 tygodnia, dzięki temu, że działa już zmysł słuchu, jeszcze nienarodzone dziecko słyszy rytm oraz melodię. Słuchanie prostej muzyki w 28-30 tygodniu życia płodowego ma wpływ na koordynację sensomotoryczną, np. wokalizację, wodzenie wzrokiem, imitację wyrazów twarzy. Od 36-37 tygodnia nasze nienarodzone Maleństwo może już rozpoznawać i pamiętać bardziej skomplikowane melodie i barwy dźwięków. Malutkie dzieci, które jeszcze przed swoim narodzeniem uczęszczały na zajęcia umuzykalniające, bo ich mamy były w ciąży i przyprowadzały swoje starsze dzieci, po urodzeniu reagują inaczej na głos śpiewu matki oraz osób prowadzących zajęcia, niż dzieci starsze. Niemowlęta wyraźnie reagują na śpiew, uspokajają się, sprawiają wrażenie zasłuchanych, wpatrzonych w osoby śpiewające, uśmiechają się, okazują zadowolenie ruchem, i szybciej niż inne dzieci zaczynają wydawać z siebie przypadkowe dźwięki. Nienarodzonemu dziecku powinniśmy więc jak najczęściej śpiewać i w ten sposób budować z nim więź....
readmore

« Poprzednie wpisy

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes