Skąd mam wiedzieć, czy dziecko prawidłowo rozwija się muzycznie?

Na podstawie wieloletnich obserwacji Edwin E. Gordon opracował ogólny zarys poszczególnych etapów rozwoju muzycznego od samego urodzenia. Dziecko przechodzi przez te etapy samodzielnie, we własnym, indywidualnym tempie, ale zawsze w tej samej kolejności. Rodzic albo nauczyciel nie jest w stanie tego przyśpieszyć, może mu tylko zapewnić jak najbardziej optymalne muzyczne warunki. Etapy rozwoju muzycznego we wczesnym dzieciństwie: 1. Od narodzin do 2-4 roku życia: AKULTURACJA a/ ABSORPCJA – dziecko słucha i słuchowo gromadzi dźwięki muzyczne z otoczenia. b/ REAKCJE PRZYPADKOWE – dziecko porusza się i wydaje różne dźwięki w odpowiedzi, ale nie adekwatnie do muzycznych dźwięków środowiska. c/ REAKCJE CELOWE – dziecko stara się odnieść ruch i wydawane przez siebie dźwięki do muzycznych dźwięków środowiska. _________________ 2. Od 2-4 roku życia do 3-5 roku życia: IMITACJA a/ POZBYWANIE SIĘ EGOCENTRYZMU – dziecko rozpoznaje, że ruchy i wydawane przez niego dźwięki nie pasują do muzyki z otoczenia. b/ PRZEŁAMANIE KODU – dziecko naśladuje z pewną dokładnością dźwięki muzyki z otoczenia, zwłaszcza motywy tonalne i rytmiczne. _________________ 3. Od 3-5 do 4-6 roku życia: ASYMILACJA a/ SAMOOBSERWACJA – dziecko widzi, że jego śpiew, rytmizowanie, ruch, nie są jeszcze dobrze skoordynowane z oddychaniem i ruchem mięśni. b/ KOORDYNACJA – dziecko potrafi już skoordynować śpiewanie, recytowanie rytmów z oddychaniem i ruchem. Potrafi utrzymać podczas śpiewu, czy muzycznej recytacji to samo tempo przez cały utwór, potrafi ruszać się w pulsie oraz zaśpiewać melodię czysto, w tej samej tonacji od początku do końca. Dziecko osiągnęło już „gotowość szkolną”, czyli może rozpocząć formalne uczenie się muzyki.   Widzimy więc, że osiągnięcie gotowości do uczenia się muzyki następuje w różnym wieku i zależy od indywidualnych predyspozycji. U niektórych dzieci będzie to już w wieku 3-4 lat, u innych w wieku 6 lat, albo później. Celem gordonowskich zajęć muzycznych jest przeprowadzenie niemowląt i małych dzieci przez ten najwcześniejszy, bardzo ważny dla rozwoju muzycznego czas jak najpełniej, najlepiej i...
readmore

Dlaczego nie mówimy w czasie zajęć?

Celem zajęć muzycznych jest przeprowadzenie naszych dzieci przez wszystkie etapy rozwoju muzycznego tak, aby dzieci odniosły jak największą korzyść z naszych działań. Dziecko ma kontakt z językiem mówionym bez przerwy we wszelkich sytuacjach życiowych, dlatego podczas naszych zajęć oddzielamy prawie całkowicie tekst od muzyki. Zasada ta dotyczy kilku aspektów naszych działań: Po pierwsze nie mówimy, nie rozmawiamy z dziećmi lub między sobą z rodzicami, nie wydajemy poleceń słownych dzieciom, tylko uczestniczymy wszyscy w zabawach muzycznych włączając się w nie ruchem i śpiewem. Po drugie, nie łączymy tekstu z muzyką, bo odbędzie się to zawsze kosztem muzycznej akulturacji. W bardzo wczesnym dzieciństwie oddzielamy rytm i melodię od słów przy prezentowanych melodyjkach lub rytmiczankach. Uczymy melodii piosenek od samego początku bez słów. Dzieci skupiają się wtedy tylko na muzycznych aspektach słuchanych motywów, rytmów, melodii – na pulsie, rytmie, tempie, skokach melodycznych, dynamice, przebiegu harmonicznym. Kiedy uczymy piosenkę ze słowami, dzieci skupiają się na znaczeniu, na treści słownej, kiedy prezentujemy znaną wcześniej ze słowami piosenkę lub rytmiczankę, która zawiera w sobie tekst – bez słów, dzieci zaczynają raczej myśleć o brakujących słowach, niż o muzyce. Więc takie działania nie wpływają na rozwój muzyczny, a nawet go spowalniają, albo cofają....
readmore

Następne wpisy »

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes