Co śpiewać dziecku? (część 2 – patriotyczna)

W kolejnej części naszego poradnika podpowiemy, w jaki sposób można wykorzystać własną znajomość pieśni i piosenek patriotycznych do umuzykalniania swojego dziecka. Wskazówki zawarte w tym artykule są jedynie sugestią, inspiracją – każdy rodzic powinien znaleźć własny sposób na nawiązanie muzycznego dialogu z dzieckiem, aby czuć się swobodnie w tej muzyczno-ruchowej konwersacji. Na początek wybrane piosenki patriotyczne w kolejności alfabetycznej z opisem tonalności i metrum. Podobnie jak w części pierwszej, zalecamy nucić samą melodię na sylabach neutralnych (pam-pa-ram, lu-li-laj, tu-tu-ru, itp.) i wykonywać ją swobodnie, z ruchem ciągłym. Piosenki patriotyczne: Białe róże – spokojna piosenka w tonacji molowej, metrum dwudzielnym. Bywaj, dziewczę, zdrowe – piosenka liryczna w tonacji durowej, metrum trójdzielnym. Dziś do ciebie przyjść nie mogę – pieśń nostalgiczna w tonacji molowej, metrum trójdzielnym. Jeszcze jeden mazur dzisiaj – śpiewny mazur w tonacji molowej, metrum trójdzielnym. Krakowiak Kościuszki (Bartoszu, Bartoszu) – pieśń żwawa, w tonacji durowej, metrum dwudzielnym. Legiony – pieśń w tempie marsza, w tonacji molowej, metrum dwudzielnym. O mój rozmarynie – niezbyt szybka, liryczna piosenka w tonacji molowej, metrum dwudzielnym. Oto dziś dzień czci (Warszawianka) – pieśń marszowa w tonacji durowej, metrum dwudzielnym. Piechota – pieśń marszowa, w tonacji molowej, metrum dwudzielnym. Przybyli ułani – wesoła pieśń w tonacji durowej, metrum dwudzielnym. Tam na błoniu błyszczy kwiecie – pieśń spokojna w tonacji durowej, metrum trójdzielnym. Witaj majowa jutrzenko – pogodna pieśń w tempie mazurka, w tonacji durowej, metrum trójdzielnym. W krwawym polu srebrne ptaszę (Sygnał) – pieśń śpiewana odważnie, w tonacji durowej, metrum trójdzielnym. Przykłady realizacji ruchowych: Trzymając dziecko w objęciach, tańczyć z nim w rytm walca. (Bywaj dziewczę zdrowe, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Jeszcze jeden mazur, Tam na błoniu, Witaj majowa jutrzenko) Posadzić dziecko sobie na kolanach, a następnie unosząc i opuszczając pięty (można też naprzemiennie) kołysać dzieckiem w górę i dół (oraz na boki), symulując jazdę konną. (Krakowiak Kościuszki, Legiony, Warszawianka, Piechota, Przybyli ułani) Trzymając dziecko na przedramieniu, poziomo (brzuszkiem do góry lub na dół), kołysać spokojnie o przodu i do tyłu w rytm piosenki. (Białe róże, Bywaj dziewczę zdrowe, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, O mój rozmarynie, Tam na błoniu, Witaj majowa jutrzenko, W krwawym polu) Położyć dziecko na swoich kolanach i masować delikatnie, w rytm piosenki. (Białe róże, O mój rozmarynie, Tam na...
readmore

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes