Jak kierować rozwojem rytmicznym dziecka?

Jak kierować rozwojem rytmicznym dziecka? Krótkie wskazówki – co możemy robić z dzieckiem w domu, jak się ruszać i dlaczego? O czym pamiętać, czego się...
readmore

Jak kierować rozwojem tonalnym dziecka?

Jak kierować rozwojem tonalnym dziecka? Krótkie wskazówki – co możemy robić z dzieckiem w domu, jak i co śpiewać, czego słuchać? O czym pamiętać, czego się...
readmore

Akulturacja (Inkulturacja) muzyczna

Akulturacja muzyczna to okres w rozwoju muzycznym przebiegający od narodzin do 2-4 roku życia dziecka. Ma trzy stadia: absorpcję, reakcje przypadkowe i reakcje celowe. Ideałem jest, gdy dziecko przechodzi przez pierwsze stadium akulturacji, czyli absorpcję od momentu narodzin do osiemnastego miesiąca życia, ponieważ w okresie koniecznego rozwoju mowy akulturacja muzyczna zejdzie na drugi plan. Niestety, środowisko muzyczne dzieci nie zawsze jest tak bogate, żeby przeprowadzić je przez osłuchanie z bogactwem kultury muzycznej, nie za często dziecko ma w swoim otoczeniu osobę dorosłą śpiewającą dla niego i z nim piosenki i rytmiczanki. W tym stadium bardzo ważne jest oddziaływanie na dzieci przez muzykę zarówno żywą, śpiewaną przez dorosłych, jak i przekazywaną przez media, radio, telewizję. W pierwszym stadium akulturacji dzieci nie muszą reagować na muzykę, może się wydawać, że nie zwracają na nią uwagi, jednak muzyka wywiera na nie wpływ. W drugim stadium dzieci wydają z siebie dźwięki (muzyczna paplanina) oraz poruszają się w reakcji na muzykę, w trzecim stadium zaczynają wydawać dźwięki i reagować ruchem już bardziej adekwatnie do muzyki. Podczas naszych zajęć muzycznych przekazujemy dzieciom muzykę „na żywo”. Śpiewamy, recytujemy i poruszamy się dla dzieci. Wykonujemy krótkie piosenki i rytmiczanki bez słów, z muzyczną ekspresją, używając jednej lub kilku sylab. Celem działań muzycznych na tym etapie audiacji wstępnej nie jest nauczenie dzieci piosenki, ale osłuchanie ich z nią, aby mogło sobie przyswoić skalę, czy metrum, z jakim została napisana. Nie zachęcamy w tym czasie dzieci do reakcji na muzykę. Śpiewamy piosenki w skalach – durowych, molowych harmonicznych, doryckich, miksolidyjskich oraz w metrach prostych dwudzielnych i trójdzielnych, złożonych parzystych i nieparzystych. Słuchanie utworów w różnorodnych skalach i metrach rozwija u dzieci możliwości audiacyjne w ustalaniu znanych mu skal i metrów. Im więcej dzieci będą miały okazji do porównań, tym lepiej będą się uczyć. Śpiewanie dzieciom piosenek i rytmiczanek bez słów to najważniejsza różnica pomiędzy kształceniem muzycznym metodą Gordona, a „tradycyjnym”. Jest to związane z rozwinięciem w sposób prawidłowy akulturacji muzycznej. Powinniśmy unikać nagrań z dziecięcymi piosenkami i śpiewania piosenek ze słowami. Słowa w muzyce wokalnej, słowa bajki nawet z podkładem muzycznym odrywają uwagę dziecka od samej muzyki. Dziecko nie koncentruje się wtedy w pełni ani na muzyce, ani na tekście. Dziecko ma kontakt z językiem mówionym bez przerwy we wszelkich sytuacjach życiowych, dlatego nie ma potrzeby łączenia tekstu z muzyką, bo odbędzie się to zawsze kosztem muzycznej akulturacji. Jeśli chcemy w dzieciach rozwijać zdolności muzyczne jak najpełniej, jeśli chcemy...
readmore

Dlaczego słuchanie zróżnicowanej muzyki jest tak ważne?

Różnice tonalne Dzieci słuchając wielu „śpiewanek” w różnych skalach – durowych, molowych, doryckich, miksolidyjskich, frygijskich – mają okazję do zauważenia różnic między nimi. Mieć dobre poczucie tonalne to łatwo i szybko uczyć się nowych melodii, umieć je harmonizować. Różnice rytmiczne Jeśli dzieci słuchają różnych zestawień rytmicznych, np. jednostek trójdzielnych obok nietrójdzielnych, z większą uwagą odbierają te trójdzielne. Aby wykształcić dobre poczucie rytmu, trzeba słuchać dużo zróżnicowanego rytmicznie materiału. Im więcej zróżnicowanego materiału dziecko usłyszy, tym lepiej potem rozumie te różnice. Zgodnie z teorią uczenia się muzyki E.E. Gordona mówimy o śpiewankach i rytmiczankach bez słów, ponieważ gdy używamy słów, powodujemy, że dzieci przestają słuchać muzyki, a skupiają się na tekście słownym. Audiacja Jeśli naprawdę nauczymy się słuchać, potrafimy wyobrazić sobie usłyszaną melodię, jak ona mogłaby zabrzmieć  w innym metrum lub innym trybie. Jest to jeden z elementów pojęcia „audiacja”, czyli słyszenia nie tylko tego, co fizycznie brzmi, ale wewnętrznego słyszenia i rozumienia tego, co nie brzmi w danym momencie, ale wynika ze struktury muzyki. „Audiować” to znaczy na przykład umieć sobie wyobrazić i usłyszeć wewnętrznie znaną melodię, np. „Sto lat” w trybie minorowym zamiast majorowym, i w metrum trójdzielnym zamiast w dwudzielnym. Na naszych zajęciach dostarczymy dzieciom dużo zróżnicowanego materiału do słuchania w formie śpiewanek, rytmiczanek bez słów, motywów tonalnych, rytmicznych, krótkich utworów instrumentalnych (a wszystko w połączeniu z ruchem), aby wykształcić w nich umiejętność...
readmore

Czy słuchać z Maleństwami muzyki instrumentalnej? Jeśli tak, to jakiej?

Tak, oczywiście słuchać! Słuchanie muzyki instrumentalnej jest bardzo ważnym elementem muzycznej akulturacji; Słuchamy muzyki różnorodnej – pod względem stylu, instrumentarium, zróżnicowanej pod względem tempa, dynamiki, rytmu, melodii; Słuchamy utworów krótkich 0,5-2,5 minutowych, bo na dłużej niemowlęta i małe dzieci nie skupią swojej uwagi; Muzyka nie może trwać długo bez przerwy, bo stanie się tłem dźwiękowym dla dziecka; Aby dziecko słuchało, powinny być częste zmiany, dziecko reaguje głównie na te zmiany; Przy słuchaniu muzyki, dzieci reagują na nagłe zmiany – głośną muzykę z cichej, zmianę barwy, zmianę tempa, zmianę instrumentu, zmianę tonacji, itd… Pozwólmy dzieciom ruszać się przy muzyce tak, jak same chcą i czują, nie narzucajmy swoich ruchów, sposobów, nie poruszajmy kończynami dziecka, tylko ewentualnie w kontakcie z dzieckiem poruszajmy się sami, kołysząc się w puls muzyki; Stwórzmy własną biblioteczkę muzyczną, aby powracać do tych samych utworów, aby Maleństwa miały okazję je pamiętać i rozpoznawać; Wszystkie style muzyczne są dobre, jeśli nam, Rodzicom one się podobają i lubimy słuchać – blues, country, disco polo, disco, dance, flamenco, folk, hip hop, house, jazz, muzyka dawna, elektroniczna, filmowa, gitarowa, ludowa, poważna, religijna, pop, punk, reggae, szanty… Dajmy tylko okazję posłuchać i poznać jak najwięcej zróżnicowanej muzyki; Rozróżnianie to podstawowe hasło gordonowskiej teorii; Porównując do życia codziennego – dzieci nie zrozumieją, co do gorzkie, jeśli nie znają słodkiego czy słonego. Zrozumieją, co to gładkie, jeśli odróżnią to od szorstkiego. Rozumieją, co to gorące, jeśli odróżnią to od zimnego. I tak...
readmore

« Poprzednie wpisy Następne wpisy »

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes