Dlaczego słuchanie zróżnicowanej muzyki jest tak ważne?

  • Różnice tonalne

Dzieci słuchając wielu „śpiewanek” w różnych skalach – durowych, molowych, doryckich, miksolidyjskich, frygijskich – mają okazję do zauważenia różnic między nimi. Mieć dobre poczucie tonalne to łatwo i szybko uczyć się nowych melodii, umieć je harmonizować.

  • Różnice rytmiczne

Jeśli dzieci słuchają różnych zestawień rytmicznych, np. jednostek trójdzielnych obok nietrójdzielnych, z większą uwagą odbierają te trójdzielne. Aby wykształcić dobre poczucie rytmu, trzeba słuchać dużo zróżnicowanego rytmicznie materiału.

Im więcej zróżnicowanego materiału dziecko usłyszy, tym lepiej potem rozumie te różnice. Zgodnie z teorią uczenia się muzyki E.E. Gordona mówimy o śpiewankach i rytmiczankach bez słów, ponieważ gdy używamy słów, powodujemy, że dzieci przestają słuchać muzyki, a skupiają się na tekście słownym.

  • Audiacja

Jeśli naprawdę nauczymy się słuchać, potrafimy wyobrazić sobie usłyszaną melodię, jak ona mogłaby zabrzmieć  w innym metrum lub innym trybie. Jest to jeden z elementów pojęcia „audiacja”, czyli słyszenia nie tylko tego, co fizycznie brzmi, ale wewnętrznego słyszenia i rozumienia tego, co nie brzmi w danym momencie, ale wynika ze struktury muzyki. „Audiować” to znaczy na przykład umieć sobie wyobrazić i usłyszeć wewnętrznie znaną melodię, np. „Sto lat” w trybie minorowym zamiast majorowym, i w metrum trójdzielnym zamiast w dwudzielnym.

Na naszych zajęciach dostarczymy dzieciom dużo zróżnicowanego materiału do słuchania w formie śpiewanek, rytmiczanek bez słów, motywów tonalnych, rytmicznych, krótkich utworów instrumentalnych (a wszystko w połączeniu z ruchem), aby wykształcić w nich umiejętność audiowania.

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes