Dlaczego śpiewanie do dzieci jest tak ważne?

Śpiew jest pierwszą i najważniejszą umiejętnością możliwą do zdobycia przez każdego we wczesnym dzieciństwie. Aby dziecko zaczęło śpiewać, musi nauczyć się uważnie słuchać, rozróżniać struktury brzmieniowe, rozumieć ich sens. Aby rozumieć ich sens, a potem śpiewać samodzielnie, czyli formułować muzyczne wypowiedzi, dziecko powinno opanować jak najwięcej słownictwa muzycznego, ale na początku poprzez słuchanie.

Aby dzieci miały okazję nauczyć się słuchania, powinny słyszeć w swoim otoczeniu jak najwięcej innych osób śpiewających w ich obecności. Rodzimy się z jednym głosem, który zawiera w sobie potencjalną umiejętność zarówno mówienia, jak i śpiewania. Powinniśmy wskazać dzieciom, jak używać obu rodzajów głosu. Jeśli dzieci słyszą wokół siebie mnóstwo mowy, a bardzo mało osób śpiewających, nie mają szansy nauczyć się używania swojego głosu śpiewu, bo nikt nie jest dla nich wzorcem czy modelem, za którym mogłyby podążać.

Naukę śpiewu dziecko rozpoczyna w chwili urodzenia, a nawet jeszcze wcześniej. Niemowlęta z zainteresowaniem wsłuchują się w rozbrzmiewające wokół nich dźwięki i potrafią je zrozumieć na długo przedtem, zanim same zaczną wypowiadać pierwsze muzyczne słowa. Tak jak w uczeniu się języka mowy, w uczeniu języka muzyki, najpierw poznajemy słownictwo poprzez osłuchanie się z nim, a dopiero po pewnym czasie zaczynamy stosować we własnych wypowiedziach.

Trzeba jednak uważać, ponieważ sytuacje przepełnione bodźcami dźwiękowymi nie wywierają korzystnego wpływu na rozwój śpiewu, ponieważ dziecko się wtedy „wyłącza”, nieustanną muzykę czy śpiew odbiera jako tło dźwiękowe, na które nie zwraca uwagi. Dlatego do rozwoju umiejętności śpiewania przyczyniają się krótkie, ukierunkowane komunikaty oparte na motywach tonalnych i rytmicznych. Warto często śpiewać do i dla dziecka, prowadzić z nim muzyczne konwersacje oparte na na materiale tonalno-rytmicznym, prezentować krótkie „śpiewanki”, zachęcać do rozmowy muzycznej, a więc słuchać uważnie wypowiedzi dziecka i za każdym razem odpowiadać na jego reakcje.  Dziecko znacznie chętniej i więcej będzie śpiewać, jeśli przekona się, że przynosi to efekty i jest zauważone.

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes