Jak wyglądają zajęcia?

  • Przygotowanie

W umuzykalnianiu uczestniczą dzieci razem z jednym lub dwoma rodzicami. Czas przygotowania to ok. 15 minut przed rozpoczęciem, kiedy dzieci i dorośli gromadzą się w sali przy dźwiękach muzyki, oswajają z otoczeniem i innymi uczestnikami. Jest to chwila na przywitanie, wymianę zdań, swobodną zabawę.

  • Umuzykalnienie

Gdy wszyscy już się zbiorą, milknie muzyka z nagrania, kończymy rozmowy i staramy się przez pół godziny nie komunikować się przy użyciu słów – to czas tylko na dźwięki i rytmy.

Prowadzące śpiewają melodie zróżnicowane pod względem tonalności i charakteru, przeplatane rytmiczankami w metrum parzystym, nieparzystym i nieregularnym. Zachęcają dzieci wraz z dorosłymi do muzycznego dialogu i do swobodnego ruchu w rytmie muzyki. Czasami włączają drobne rekwizyty, pobudzające uczestników do muzykowania. Wszyscy korzystają z naturalnego, pierwszego instrumentu, jakim jest własne ciało i głos.

  • Zakończenie

Po muzycznym pożegnaniu znów pojawia się nagrana muzyka, przy której można do woli tańczyć i bawić się, dzielić się swoimi wrażeniami, zadawać pytania. Ostatni kwadrans to czas na zbieranie się do wyjścia.

  • W domu

Często zdarza się, że podczas zajęć dzieci nie odzywają się i nie włączają do śpiewu, za to w domu potrafią powtarzać wykonywane na zajęciach gesty, motywy, rytmy. To jest normalne – maluszki „chłoną” wszystko, co się dzieje podczas umuzykalniania, a następnie na spokojnie „przetwarzają” to w domu lub na spacerze. Dzięki swojemu uczestnictwu w zajęciach rodzice mogą w domu bawić się z dziećmi poznanymi melodiami i rytmami, wspierając proces umuzykalniania, rozpoczęty i wzmacniany w czasie zajęć.

line
Wspierane przez WordPress | Zaprojektowane przez Elegant Themes